Kenttien kehittämis- ja osakkaiden etukyselyn tulokset

Tarinagolf järjesti kyselyn asiakkailleen yhteistyössä FeelBackin kanssa liittyen kenttien kehittämiseen ja osakkaiden etuihin.

Kyselyssä halusimme selvittää, mitkä uudistukset ovat jäsenten ja osakkaiden mielestä tärkeimpiä. Halusimme myös selvittää mitä osakkaiden etuja jäsenet arvostavat eniten. Jäsen- ja osakaskyselyyn vastasi yhteensä 700 vastaajaa.

Kehittämis- ja investointikohteet

Vastaajille esitettiin väittämiä kehittämis- ja investointikohteisiin liittyen. Eniten kannatusta vastaajien keskuudessa saivat seuraavat väittämät:

Tämän jälkeen asiakkaita pyydettiin priorisoimaan mahdolliset uudistukset tärkeysjärjestykseen (Valitse edellä kuvatuista uudistuksista mielestäsi kolme tärkeintä kohdetta):

Parkkialueen laajentaminen oli molemmissa taulukoissa kärjessä. Lampien reunojen kunnostaminen nousi tärkeysjärjestyksessä kuitenkin eniten ”tärkeimmän” prioriteetin ääniä saaneeksi.

Osakkaan edut

Halusimme selvittää mitkä osakkaan edut ovat jäsenille ja osakkaille tärkeimpiä. Eniten kannatusta vastaajien keskuudessa saivat seuraavat:

(Kuinka merkityksellisiä nämä edut ovat osakkaille?):

Tämän jälkeen asiakkaita pyydettiin laittamaan osakkaiden edut prioriteettijärjestykseen (1 tärkein):

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Syyskokoukselle ehdotettavissa uusissa osakkaan eduissa on otettu huomioon asiakaskyselyn tulokset. Osakkaille ehdotetaan parhaita varausetuja, kumppanietuja on tulossa naapurikentille (Järvi-Suomi golfkortin, kymppikenttien, kultakortin ja Tahkon kausikortin lisäksi uutuutena on tulossa vaihtopäivät lähikentille). Tarinan yrittäjiltä on tulossa sekä vakioalennuksia (esimerkiksi KlubiTarinan lounasalennus), että teemaviikkoja (esimerkiksi KauppaTarinan palloviikko, kenkäviikko jne.).

Myös uusissa investointikohteissa huomioidaan asiakaskyselyn tulokset. Käynnissä oleva osakeanti määrittelee, kuinka paljon rahaa on käytettävissä tuleviin investointeihin ja Tarinagolfin hallitus tekee päätökset investointikohteista pohjautuen kyselyn tuloksiin.

 

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan löydät seuraavasta linkistä: TarinaGolf_jäsenkysely_2022_WEBRAPORTTI

 

Kyselyn arvonnan voittajat:

Anssi Sutinen Golfauton henkilökohtainen kausikortti kaudelle 2023
Ari Arokoski Henkilökohtainen parkkiruutu kaudelle 2023
Hannu Rintanen KlubiTarinan lounaskortti
Heikki Saastamoinen KlubiTarinan lounaskortti
Helena Heikkilä KlubiTarinan lounaskortti
Henriikka Haatainen KlubiTarinan lounaskortti
Ilkka alatalo KlubiTarinan lounaskortti
Jani Ronkainen KlubiTarinan lounaskortti
Jari Sormunen KlubiTarinan lounaskortti
Jouni Perälä KlubiTarinan lounaskortti
Juha Luostarinen KlubiTarinan lounaskortti
Juha Rissanen KlubiTarinan lounaskortti
Jussi Pylkkönen OpetusTarinan PRO-tunti
Kari Kokkonen OpetusTarinan PRO-tunti
Katri Haatainen OpetusTarinan PRO-tunti
Lauri Voutilainen KauppaTarinan yllätyspalkinto
Marja Heikkinen Poletteja 50 kpl
Markku Seppänen Poletteja 50 kpl
Matias Suhonen Poletteja 50 kpl
Olli Tuovinen Poletteja 50 kpl
Pauli Sonninen Poletteja 50 kpl
Pekka Konttinen Poletteja 50 kpl
Pertti Purovesi Poletteja 50 kpl
Petri Orbinski Poletteja 50 kpl
Päivi Polvinen Poletteja 50 kpl
Risto Hämäläinen Poletteja 50 kpl
Severi Immonen Poletteja 50 kpl
Sinikka Niitti Poletteja 50 kpl
Tarja Alaharjula Poletteja 50 kpl
Tarja Ripatti Poletteja 50 kpl
Teemu pyykkönen Poletteja 50 kpl
Teemu Tanska Poletteja 50 kpl
Tero Hartikainen Poletteja 50 kpl
Tiina Taskinen Poletteja 50 kpl
Timo Heiskanen Poletteja 50 kpl
Velu-Antti Huotarinen Poletteja 50 kpl

Palkinnot ovat lunastettavissa golfkauden 2023 alussa Tarinagolfin toimistolta. Jos haluat lisätietoa, ole yhteydessä Ville Toivaseen 040 544 5990 / ville.toivanen@tarinagolf.fi