Kilpailuohje

Kilpailuihin osallistuminen ja ilmoittautuminen

Kilpailija voi osallistua yhdellä kilpailukierroksella vain yhteen kilpailuun kerrallaan. Osallistumisoikeus kilpailuun kerrotaan kilpailukutsussa. Tasoitusraja ilmaisee sen korkeimman sallitun tarkan tasoituksen, joka pelaajalla saa olla kilpailupäivänä. Korkein kilpailussa käytettävä tasoitus on 36, ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu.

Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu, kilpailut ovat avoimia kaikille EGA-tasoituksen omaaville amatööripelaajille sekä ammattilaisille. Mikäli amatööripelaajalla ei ole voimassa olevaa EGA-tasoitusta, hän ei voi voittaa palkintoja tasoituksellisessa sarjassa. EGA-tasoitukseton pelaaja saa silti osallistua kilpailuun ja voi voittaa palkintoja tasoituksettomassa sarjassa.

Seuran järjestämät avoimet kilpailut

Avointen kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy kilpailukutsussa ilmoitettavana ajankohtana (yleensä torstaina klo 12.00). Avoimiin kilpailuihin ilmoittaudutaan caddiemasterille puh. 0201 878 700 tai Nexgolfin kautta pelaajan omilla tunnuksilla. Ilmoittautumisajan päätyttyä jälki-ilmoittautuneita otetaan vain peruuntuneille ja/tai tyhjille lähtöpaikoille. Uusia lähtöryhmiä ei tehdä.

Jos peruminen tapahtuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tulee perumisesta ilmoittaa caddiemasterille ja kilpailunjohtajalle. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman syytä (lääkärintodistus) tapahtuneesta peruutuksesta kilpailutoimikunta kokoontuu ratkaisemaan seuraamuksista tapauskohtaisesti (määräaikainen kilpailu- tai pelikielto).

Sarja peruuntuu, jos osallistujamäärä on vähemmän kuin kuusi. Peruutettuun sarjaan ilmoittautunut kilpailija voi osallistua kilpailunjohtajan hyväksymään toiseen sarjaan tai halutessaan luopua koko kilpailusta ilman rangaistusta.

Seuran järjestämien kilpailujen lähtöluettelot ja kilpailutulokset julkaistaan Tarinagolfin internetsivulla.

Tietosuoja

Kun kilpailutoimintaan tarvitaan henkilötietoja Golfliiton, oman seuran tai muiden seurojen käyttötarkoituksiin, on rekisterin käyttäjällä vähintään informointivelvollisuus siitä mihin tietoja käytetään.

Henkilötietojen luovuttaminen tavanomaisluovutuksena – suostumusta ei tarvita, mutta asiasta on informoitava etukäteen:

  • kilpailuilmoittautumiseen henkilö joutuu antamaan nimensä, seuransa ja tasoituksensa; tämän katsotaan tapahtuvan tavanomaisluovutuksena eikä suostumusta tarvita
  • tavanomaisluovutus on kyseessä myös silloin, kun seuran tai liiton järjestämien kilpailujen tuloksia annetaan julkaistavaksi tiedotusvälineissä ja internetissä. Tällaisen käsittelytarkoituksen tulee kuitenkin ilmetä seuran tai liiton kilpailutapahtumia koskevista säännöistä ja siitä täytyy tavalla tai toisella informoida tarvittaessa erikseen myös kilpailun osallistujia.

Lähtöajat

Lähtöajat ovat avoimissa kilpailuissa yleensä klo 8.00 alkaen 10 minuutin välein arvotuissa kolmen hengen ryhmissä. Kilpailukutsussa on maininta mahdollisesta poikkeavasta lähtöajasta.

Pelaaminen

Harjoittelu kilpailupäivänä

Lyöntipelissä ei pelaaja saa kilpailupäivänä pelata kentällä ennen kilpailua. Poikkeuksena toimikunta on hyväksynyt harjoittelun ennen MIDNIGHT- kilpailua. Reikäpelissä pelaaja saa harjoitella kilpailukentällä ennen kilpailukierrosta.

Palkintojen verotus

Tarinagolf noudattaa Suomen golfliiton ohjeistamaa linjaa palkintojen verotuksessa. Tarinagolfin itse järjestämissä kilpailuissa (Tarinagolf ry: Avajaiskilpailu, midnight, seura,- klubi- ja reikäpelimestaruuskilpailut, senior-viikkokilpailut, joukkuescramble ja päättäjäiskilpailut. Tarinaharjun Golf Oy: Tarinan ystävät) kaikkien jaettavien yksittäisten palkintojen käypä arvo on alle 100€. Tarinagolf säilyttää listat palkinnon saajista. Mikäli yksittäisen pelaajan Tarinagolfin itse järjestämissä kilpailuissa saamien palkintojen yhteen laskettu arvo ylittää 100€, Tarinagolf tekee asiaan kuuluvan ilmoituksen sekä palkinnon saajalle, että verottajalle. Muissa Tarinagolfissa järjestettävissä kilpailuissa Tarinagolf toimii ainoastaan palveluntuottajana varsinaiselle kilpailun järjestäjälle.

 

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Lisätietoa tietosuoja asetuksesta (GDPR) ja Tarinan toimintamallista.

Osmo Ruuska, Toimitusjohtaja Tarinaharjun golf Oy/Toiminnanjohtaja Tarinagolf ry.