Mikä on kapteeni? Mikä on kapteenin rooli golfseurassa?

Kapteeni toiminnallaan ja esimerkillään luo seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Kapteenin vastuulla on seurassa golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen etiketin noudattaminen. Kapteenin keskeinen tehtävä on vaalia ja luoda seuraan ”me henkeä”.
Kapteeni on joukkueen johtaja seuraotteluissa. Kapteeni nimeää joukkueen yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa.
Kapteenin tehtäviin kuuluu luoda yhteyksiä naapuriseuroihin kilpailullisen tai muun yhteistoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Viihtyvyys koostuu monista pienistä osasista, joihin kapteeni voi tehokkaasti vaikuttaa. Kapteeni vastaa siitä, että kaikki pelaajat noudattavat turvallista, toiset pelaajat huomioon ottavaa ja kenttää säästävää pelitapaa. Pukeutumisohjeiden noudattaminen ja pelin nopeus ovat myös kapteenin vastuulla. Golfin sääntöjen noudattaminen seurassa on kapteenin vastuulla.

Kapteeni tukee ja aktivoi seuran eri jäsenryhmiin toimintaansa kohdistavia toimikuntia. Kapteenilla on velvollisuus puuttua kaikkiin sääntö- ja etikettirikkeisiin omalla kentällään ja oman seuran jäsenten rikkeisiin muiden seurojen kentillä. Kapteeni voi rikkeen tapahduttua annetun toimivallan puitteissa:
•neuvoa ja opastaa pelaajaa
•antaa huomautuksen
•antaa määräaikaisen peli-, oleskelu- tai kilpailukiellon
•ehdottaa hallitukselle jäsenen erottamista seuran jäsenyydestä.

(otteita Suomen Golfliiton Kilpailu- ja pelikäsikirjasta)

Kapteenien terveiset

Seurassamme kapteenien vastuualueena on kehittää ja ylläpitää seuran omaa henkeä. Kapteenit toimivat myös uusien jäsenien tukena sekä aktiivijäsenien äänenä johtokunnassa. Meihin saa siis olla yhteydessä kaikkiin pelaamiseen ja toimintaan liittyvien asioiden tiimoilta. Kapteenit valvovat myös omalta osaltaan etikettiin ja peliturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi kapteenit edustavat seuraa ja ylläpitävät seurojen välisiä suhteita ja yhteyksiä ympäri vuoden.

Tero Peltola.

Kapteeni Tero Peltola

Petra Ronkainen.

Kapteeni Petra Ronkainen