Tarinan mestarit

2023
Nina Varis
Anton Roth
2022
June Weckman
Anton Roth
2021
Suvikki Loimas
Janne Koivisto
2020
Petra Ronkainen
Mikko Kauniskangas
2019
Hanna Tykkyläinen
Mikko Kauniskangas
2018
Hanna Tykkyläinen
Janne Koivisto
2017
Emma Musakka
Lauri Ruuska
2016
Linda Haara
Mikko Kauniskangas
2015
Linda Haara
Ville Kesti
2014
Hanna Tykkyläinen
Janne Eskola
2013
Ida Horttanainen
Mikko Kauniskangas
2012
Ida Horttanainen
Janne Koivisto
2011
Ida Horttanainen
Lauri Ruuska
2010
Marika Voss
Mikko Kauniskangas
2009
Milla Antikainen
Taneli Tulla
2008
Marika Voss
Jani Haarus
2007
Marika Voss
Ville Kesti
2006
Marika Voss
Janne Eskola
2005
Marika Voss
Janne Mönkkönen
2004
Marika Voss
Ville Kesti
2003
Anniina Turunen
Jarno Hovila
2002
Anja Ruokonen
Mikko Pirinen
2001
Anja Ruokonen
Joonas Kesti
2000
Jenni Lindblom
Ville Kesti
1999
Anna-Liisa Niskanen
Panu Palomäki
1998
Maarit Jokiniemi
Antti Kärki
1997
Anna-Liisa Niskanen
Panu Palomäki
1996
Anne Kulju
Antti Kärki
1995
Maarit Jokiniemi
Antti Kärki
1994
Maarit Jokiniemi
Panu Palomäki
1993
Kaisu Forsblom
Timo Lahti
1992
Maarit Jokiniemi
Antti Kärki
1991
Maarit Jokiniemi
Mikko Turunen
1990
Maarit Jokiniemi
Matti Pylkkänen
1989
Maarit Jokiniemi
Esko Hilander
1988
Mikko Turunen
1987*
Matti Pylkkänen
1986*
Veijo Notkola
1985*
Jorma Pylkkänen
1984*
Jorma Pylkkänen

* pelattiin Mikkelissä