Tarinagolf Oy – Peliohjesääntö vuodelle 2024

1. PELAAMINEN TARINASSA

Pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelioikeus tai kertapelioikeus Tarinagolfin kentille.

Tarinagolf Oy:n omistamilla golfkentillä (Vanha Tarina ja Uusi Tarina) ovat oikeutettuja pelaamaan seuraavat greencardin haltijat:

• pelioikeusvastikkeen maksaneet C-osakkeen omistajat ja muut osakkaiksi (kohdan 2 mukaisesti) rinnastettavat henkilöt, joiden tulee olla jonkin kansallisen keskusliiton alaisen golfseuran jäseniä.

• Tarinagolf ry:n jäsenet maksettuaan aikuis-, opiskelija- tai junioripelioikeusmaksun tai greenfee-maksun (tai 10-kortti) tai jos he kuuluvat lapsiryhmään.

• Vieraspelaajat greenfee -maksua vastaan yhtiön hallituksen tarkemmin määrittelemin rajoituksin.

• Sotaveteraanit pelaavat ilmaiseksi

 

2. OSAKKAAT

• Kaikki Tarinagolf Oy:n osakkeenomistajat ovat tämän peliohjesäännön tarkoittamia osakkaita ja vuotuisen pelioikeusvastikkeen maksaneet ovat oikeutettuja osakkaan etuihin.

• Osakkaaksi rinnastetaan myös C-osakkeen omistajan perheenjäsen1), joka pelaa osakkeen pelioikeudella ja on maksanut vuotuisen pelioikeusvastikkeen.

• Osakkaaksi rinnastetaan myös C-osakkeen omistaja, kuten myös omistajan perheenjäsen, joka maksaa vuotuisen oman ikänsä mukaisen pelioikeuden pelioikeusmaksun (junioripelioikeus tai opiskelijapelioikeus), johon on liitetty C-osake.

• Osakkaaksi rinnastetaan myös juridisen henkilön2) osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan juridiseen henkilöön.

• Osakkaaksi rinnastetaan myös 75-vuotta täyttänyt (tai kyseisenä vuonna täyttävä) Tarinagolf Oy:n C-osakkeen omistaja, joka on myynyt C-osakkeensa. Kyseinen henkilö on oikeutettu pelaamaan vuosittain henkilökohtaisella kausipelioikeudella yhtiökokouksessa määritellyn osakkaan pelioikeusvastikkeen hinnalla ja saamaan osakkeen omistajan etuisuudet käyttöönsä loppuelämänsä ajaksi. Etuuden edellytyksenä on, että kyseisen C-osakkeen uusi omistaja ottaa pelioikeuden käyttöön ja kaupantekoa seuraavan pelikauden pelikausivastike on maksettu.

1) Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.
2) Juridinen henkilö: luonnollisten henkilöiden perustama yhteenliittymä (valtio, kunta, yhdistys, yhtiö jne.), jolla voi olla omissa nimissään oikeuksia ja velvollisuuksia

 

3. OSAKKEISIIN LIITTYVÄ PELIOIKEUS

Jokainen Tarinagolf Oy:n C-osake sisältää yhden pelioikeuden ja pelioikeusvastikkeen maksuvelvollisuuden. Mikäli C-osakas ei käytä pelioikeutta kuluvana kautena, niin siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus 30.4. mennessä toimistoon, jolloin osakas vapautuu kyseisen kauden pelioikeusvastikkeenmaksuvelvoitteesta.

• C-osakkeen voi joko:

1. Nimetä itselleen pelioikeudeksi, jolloin kaikki C- osakkaan edut ovat voimassa

2. Osakkeen pelioikeuden voi myös käyttää osakkeen omistajan perheen jäsen1), jolloin kaikki C-osakkaan edut 3) ovat nimetyn perheen jäsenen käytössä.

3) HUOM! Kultakorttiin ovat oikeutettuja ainoastaan osakkeenomistajat

3. Osakkeen omistajan ollessa juridinen henkilö, pelioikeuden voi käyttää myös henkilö, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan juridiseen henkilöön2). Tällöin kaikki C-osakkaan edut ovat pelioikeutta käyttävän nimetyn henkilön käytössä.

4. Vuokrata tai luovuttaa perheen ulkopuoliselle henkilölle (ks. kohta 5. Vuokrattu pelioikeus)

5. C-osakkeen omistaja 4) voi vaihtaa kausipelioikeuden osakaspelilipuiksi, jolloin kaikki C- osakkaan edut ovat edelleen kyseisen C-osakkeen omistajan käytössä

 Osakaspelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää tai 2 x 9 reikää) ja liput ovat vapaasti käytettävissä riippumatta pelaajan seurasta.
 Pelioikeuden vaihtaminen osakaspelilippuihin on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4.

4) Ainoastaan osakkeen omistaja voi vaihtaa C-osakkeen pelioikeuden pelilipuiksi
(Kaudella 2024 osakepelioikeuden voi vaihtaa peliohjesäännön ehtojen mukaisesti 19 pelilippuun)

• Pelioikeudet ovat kausikohtaisia yhdelle nimetylle henkilölle. Niitä ei voi nimeämisen jälkeen enää nimetä uudelleen tai vuokrata eteenpäin kauden aikana (pl. osakkeen omistajanvaihdos).

Pelioikeus on voimassa vasta, kun kaikki osakkeen vuotuiset maksut on maksettu kokonaisuudessaan, ja kun pelioikeudesta on tehty nimeämisilmoitus kyseessä olevaa pelikautta kohden.

 

4. NIMETTY PELIOIKEUS

Pelioikeus oikeuttaa osakkaan (tai osakkaaksi rinnastettavan) pelaamisen yhtiön omistamilla/hallinnoimilla kentillä (Vanha Tarina ja Uusi Tarina) tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

 

5. VUOKRATTU PELIOIKEUS

C-osakkeen omistaja voi luovuttaa pelioikeutensa vuodeksi kerrallaan nimetylle henkilölle, jonka tulee olla Tarinagolf ry:n jäsen. Pelioikeuden luovuttaminen on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon viimeistään 30.4. Pelioikeuden haltijalla, joka ei ole yhtiön osakas, on erilaiset oikeudet ja etuudet kuin osakkaalla.

Vuokrattu C-osakkeen pelioikeus oikeuttaa pelaamaan Vanha Tarina ja Uusi Tarina -kentillä.

 

6. MUUT PELIOIKEUDET

Tarinagolf Oy myy myös muita pelioikeuksia (mm. aikuis-, juniori- ja opiskelijapelioikeus sekä 10-kortti ja uuden pelaajan aloituspakettiin liittyvä Starttipaketti -kausipelioikeus) yhtiökokouksen vuosittain vahvistamaan hintaan. Yhtiön hallitus seuraa pelikausittain Tarinagolf Oy:n maksettujen pelioikeusvastikkeiden määrää ja voi tarvittaessa rajoittaa myyntiä kentän käyttökapasiteetin niin vaatiessa.

 

7. PELILIPUT

Pelilippuja ovat vapaaliput ja yritysgreenfee -liput.

Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää).
Pelilipun käyttäjältä edellytetään jonkin golfseuran jäsenyyttä ja golftasoitusta.
Peliliput ovat voimassa yhden kauden.

 

8. VARAUSOIKEUDET

• Kaikilla Tarinagolf ry:n jäsenillä ja vuotuisen pelioikeutensa käyttävillä, jotka ovat muun seuran jäseniä, on käytössään tunnukset ajanvarausjärjestelmään. Tunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille.
• Osakas voi varata lähtöaikoja samaan lähtöön 30 vuorokautta ennen lähtöaikaa.

o Osakkaalla voi olla voimassa olevia varauksia enintään 30. (1 * 18 tai 1 * 9 reikää / vuorokausi).

• Muut pelioikeuden haltijat voivat varata lähtöaikoja 10 vuorokautta ennen lähtöaikaa.

o Muilla pelioikeuden haltijoilla* voi olla voimassa olevia varauksia 10. (1 * 18 reikää tai 1 * 9 reikää / vuorokausi)

* Osakkeen vuokraaja, starttipaketti, opiskelija ja juniori, joilla ei ole osaketta
* Greenfee -pelaajat ja 10-kortti, 5 vuorokautta ennen lähtöaikaa ja voimassa olevia varauksia 5. (1 * 18 reikää tai 1 * 9 reikää / vuorokausi)

Mahdolliset väärinkäytökset ajanvarauksiin liittyen (esim. lähdön täyttäminen pelaajilla, jotka eivät ole tulossa pelaamaan) voivat vaikuttaa pelaajan varausmahdollisuuksiin. Tällaiset asiat käsittelee kurinpitotoimikunta.

Greenfee- ja vieraspelaajat voivat tehdä varauksia normaalin ajanvarauksen aukioloaikojen ulkopuolelle maksamalla pelikierroksen etukäteen mobilepayllä. Mobilepay -maksuun tulee merkitä peliaika ja jäsennumero, sekä vieraspelaajan myös jäsenseura.

 

9. VIERAIDEN VARMAT LÄHDÖT

Vieraspelaajille varataan kentiltä tietty määrä lähtöjä. Lähtöihin voi varata vieraspeliaikoja edellisen vuorokauden klo 12.00 asti, jonka jälkeen lähdöt vapautuvat kaikkien pelaajien varattaviksi.

 

10. TASOITUSRAJAT

Vieraspelaajien tasoitusraja on 54.
Kaikkia varauksia sitoo ryhmäkohtaiset HCP-rajoitukset eli

• Uusi Tarina 4 hengen ryhmän yhteenlaskettu HCP maksimissaan 108
• Vanha Tarina 4 hengen ryhmän yhteenlaskettu HCP maksimissaan 120

Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa / helpottaa tilanteen mukaan. Jos maksimirajan ylitykseen annetaan erillinen tilapäinen lupa, kyseinen ryhmä tulee kenttävalvojien erityisvalvonnan piiriin.

 

11. HINNASTO

Tarinagolf Oy:n C-osakkeiden pelioikeusvastikkeen hinnan sekä pelioikeuden ja junioripelioikeuden vuokran seuraavaksi golfkaudeksi vahvistaa yhtiön syyskokous.

 

12. OSAKKAAN EDUT

1) Varausedut (ks. 8. varausoikeudet)

a) 30 vuorokautta (muilla 10 vuorokautta)

2) Vierasalennus

a) Osakas voi tarjota samassa lähdössä pelaavalle vieraalleen 10€ alennuksen kulloinkin voimassa olevasta GF:stä (juniori -5€). Vierasalennusta ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

3) Vieraskenttäedut erikseen määritellyillä kentillä

a) Järvi-Suomen kortti
b) Kymppikentät
c) Vaihtopäivät
d) Kultakortti
e) Tahkon kausiedut
4) Tarinaedut
a) Jatkuvat alennukset -10-20% eri tuotteista kaudella 2024
b) Alennusviikot eri tuotteista ja palveluista KauppaTarina, KlubiTarina, OpetusTarina, TarinaGolf

Hinnasto ja osakkaan edut kokonaisuudessaan on nähtävillä Tarinan nettisivuilla.

 

13. PELAAMISEEN LIITTYVÄT YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

 

13.1 GOLF-AUTOJEN KÄYTTÖ

• Golf-autojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja auton käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. Kuljettajan on oltava vähintään mopokortin omaava tai 18-vuotias. Autossa saa kuljettajan lisäksi olla kanssamatkustaja.
• Kanssamatkustaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa kuljettajan valvonnassa ajaa golfautoa.
• Golf-auton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin suhteen. Golfauton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö perii kuljettajalta tai vahingonaiheuttajalta.

 

13.2 PELIVARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Pelivaraus pitää peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen lähtöaikaa.

Yhtiö valvoo varattujen peliaikojen noudattamista. Yhtiöllä on oikeus periä 35 euron maksu pelaajalta, joka ei ole perunut varattua aikaa viimeistään 2 tuntia ennen lähtöä. Maksu voidaan periä myös siinä tapauksessa, että ryhmä peruuttaa osan pelaajista caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä.

 

13.3 PELAAMINEN ILMAN PELIOIKEUTTA/PELIMAKSUA

Pelaaminen ilman pelioikeutta/pelimaksua on kielletty. Luvattomasta pelaamisesta voidaan periä 120 euron maksu.

Asian käsittelee ja päättää kurinpitotoimikunta.

 

13.4 VAKUUTUSTURVA KENTÄLLÄ

• Tarinagolfin kentillä pelaavilla on oltava voimassa jonkin golf-seuran jäsenyys. Suomen Golfliiton alaisten jäsenseurojen jäsenet on vakuutettu vastuu- ja tapaturmavakuutuksella.
• Vakuutussäännöt ja ohjeet vahingon sattuessa löytyvät Tarinagolfin kotisivuilta.

 

13.5 KENTÄNHOITOHENKILÖSTÖ

Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on tarvittaessa odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi. Kentänhoitohenkilökuntaan kohdistuneet vaaratilanteet käsitellään tarvittaessa kurinpitotoimikunnassa.

 

13.6 READY GOLF, PELINOPEUS JA FORE-HUUTO

Pelaajan on pyrittävä noudattamaan pelinopeudesta annettuja ohjeaikoja. Kenttien väylät kierretään numerojärjestyksessä.

Tarinassa suositaan ns. Ready -golfia. Lue lisää.. (https://golf.fi/wp-content/uploads/2018/06/Ready-Golf.pdf)

Tuloskortteihin on merkitty ohjeellinen suuntaa antava pelinopeus. Pelinopeuden voi tarkastaa kentällä olevista kelloista, jotka on asetettu ryhmän lähtöajan mukaisesti. Jos kello näyttää ryhmäsi lähtöaikaa, olet oikeassa aikataulussa.

Takaa tulevalle ryhmälle annetaan tarvittaessa ohituslupa. Takana tuleva ryhmä ei saa ohittaa ilman sille annettua ohituslupaa. Ohittaminen kannattaa tehdä aina harkiten, jotta siitä olisi hyötyä pelin sujuvuudelle.

Jos lyöty pallo suuntautuu väärälle väylälle tai pallon nähdään voivan aiheuttaa vaaraa muille pelaajille tai ulkopuolisille, huudetaan kaikissa tapauksissa kovalla äänellä ‘fore’.

Odota aina, että edellä olevan ryhmän pelaajat ovat varmasti riittävän kaukana ennen kuin lyöt palloasi.
Mikäli kentällä ilmenee ongelmatilanteita, kutsu valvoja paikalle. Valvojan puhelinnumero on tuloskortissa.

 

13.7 UKKONEN

• Pelaaminen ukonilmalla on kielletty.
• Mikäli olet jo kentällä ja ukkonen lähestyy, lopeta pelaaminen ja siirry klubirakennukselle, kioskeille tai väylä WC: suojaan. Älä käytä edes sateenvarjoa äläkä koske metalliseen kärryn kahvaan, vaan jätä varusteet kentälle ja lähde suojaan.
• Kentällä oleva pelaaja tekee viimekädessä itse ratkaisun pelin keskeyttämisestä. Älä jää odottamaan mahdollisia hälytyksiä vaan siirry suojaan.
• Henkilökunnalla ja muilla vastuuhenkilöillä on oikeus kieltää pelaaminen kentällä ja sulkea kenttien aloitustiit, kunnes vaara on ohitse.
• Mene kyykkyyn, jos olet aukealla paikalla. Se on ainoa tapa suojautua keskellä golfkenttää, jos ukkonen on suoraan päällä.
• Vältä korkeita paikkoja, sillä salama iskeytyy helposti sellaiseen.
• Vältä myös liikkumista vesirajalla, sillä vesi johtaa sähköä hyvin.
• Pelattaessa järjestettyä kilpailua pelin mahdollisesta keskeyttämisestä vastaa kilpailunjohtaja. Pelin keskeyttämisestä tiedotetaan sumutorvella. Pelaajan on tällöin merkattava pallon paikka ja siirryttävä klubirakennukselle, kioskeille tai väylä WC: suojaan. Pelaajalla on oikeus kilpailussa keskeyttää kilpailu, mikäli hän katsoo ukkostilanteen vaaraksi itselle tai muille.
• Kilpailunjohtaja tai henkilökunta eivät aina ei ole tietoisia kentän toisella laidalla mahdollisesti vallitsevista sääolosuhteista. Sumutorvi ei välttämättä kuulu kentän jokaiseen laitaan.
• Henkilövahingon sattuessa soita tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112 sekä caddiemasterille 020 187 8700. Caddiemaster opastaa pelastusauton paikalle. Mikäli henkilö on eloton, aloita paineluelvytys. Jatka painelua niin pitkään, että pelastushenkilöstö on paikalla.

 

13.8 VÄYLÄKELLOT JA VALOT

• Vanha Tarina 3, 13 ja 16, sekä Uuden Tarinan 11; väylän oikealla puolella on väyläkello, jota on soitettava kuuluvasti ohitettaessa. Kellonsoitolla annetaan takana tulevalle ryhmälle lupa lyödä tiipaikalta.
• Uuden Tarinan 12; väylävalo on tiipaikan oikealta puolelta, joka on painettava päälle ohitettaessa ja sammutettava väyläoikeassa reunassa olevasta napista.
• Uuden Tarinan 13; väylävalo löytyy tiipaikan oikealta puolelta, joka on painettava päälle ohitettaessa. Väylävalo sammuu automaattisesti.
• Valon sammuttua tai ollessa sammuksissa väylä on pelattavissa.

 

13.9 JÄTEHUOLTO / ROSKAAMINEN

• Kentän roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Kentän tahallisesta roskaamisesta seuraa pelirangaistus.
• Tupakan natsojen tai nuuskapussien jättäminen kentälle on ehdottomasti kielletty.
• Jätteet, roskat ja tyhjät pullot sekä purkit lajitellaan keräysastioihin tiiauspaikoilla.
• Huolehdi koiran jätöksistä asianmukaisesti.
• Pidä kenttä siistinä – viihtyvyys on yhteinen asia.

 

13.10 VASTUULLINEN TOIMINTA KENTÄLLÄ

• Bunkkereissa jäljet on haravoitava ja harava asetettava kokonaan takaisin bunkkeriin.
• Pallon alastulojäljet viheriöillä on aina korjattava.
• Valvovalla henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pelaajan pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, jos pelaajalta puuttuu greenihaarukka tai jos pelaaja ei korjaa alastulojälkiä.
• Väylällä lyöntien jäljet on korjattava.
• Par-3 tiiauspaikoilta löytyvät myös hiekka-astiat, joista tiialueilla oleva lyöntijälki täytetään hiekkaseoksella
• Pakkasella tai kentän ollessa jäässä, pelaaminen on ehdottomasti kielletty
• Poikkeustilanteista ilmoitetaan erikseen.
• Paikallissäännöissä on tarkempia yksittäisiä määräyksiä ja ohjeita pelaamisesta.

 

13.11 PELIOHJESÄÄNNÖN NOUDATTAMISEN VALVONTA

Kenttäkohtaisen peliohjesäännön noudattamista valvovat caddiemasterit, kapteenit, kenttämestarit ja valvojat. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli pelaaja ei noudata annettuja ohjeita tai rikkoo peliohjesääntöä. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa ilmoitus pelaajan kotiseuraan.

Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto rikkeen vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Rikkomusten käsittelystä vastaavat yhtiön osoittamat henkilöt, Tarinagolf ry:n kapteenit sekä toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja.

Peliohjesäännön noudattamisesta vastaa kurinpitotoimikunta, johon kuuluvat Tarinagolf Oy:n toimitusjohtaja, Tarinagolf Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Tarinagolf ry:n puheenjohtaja sekä kapteenit. Kurinpitotoimikunnalla on oikeus määrätä tämän peliohjesäännön mukaisista rangaistuksista ja muista seuraamuksista.

Järjestyksen ylläpitämiseksi kentällä suoritetaan videovalvontaa.

 

Yhtiön hallitus voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä pelioikeuden käyttämisestä, määräaikaisista tarjouksista, osamaksuista ja peliaikojen varaamisesta.

 

Hallitus 19.10.2023                  Hyväksytty yhtiökokouksessa 14.12.2023