Tietosuojaseloste tuli voimaan 25.5.2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista

Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

Suomen Golfliitto on laatinut yhdessä seurojen kanssa tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan mitä ja miten golfyhteisöt antavat EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle. Tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.

Tarinagolf yhteisö on jo tähänkin asti toiminut kuluttajansuoja- ym. lakien ja ohjeiden mukaisesti, joten asetuksen voimaantulo ei käytännön tasolla vaikuta varsinaiseen toimintaan. Suurin prosessi on ollut dokumentaation, kuten tietosuojaselosteiden laatiminen ja sopimusten päivittäminen uuden asetuksen vaatimusten mukaisiksi.

 

Yleisimmät tietosuoja-asetusta koskevat kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Haluaisin tietää, mitä tietoja Tarinagolf kerää minusta?

Vastaus: Tarinagolf (ry ja Oy) kerää sellaista tietoa, jota tarvitaan auttaaksemme teitä jäseniä käyttämään Tarinagolfin palveluja, kehittääksemme palvelujamme tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Nämä tiedot löydät myös itse katsomalla omilla tunnuksilla Nexgolf-järjestelmästä.

Kysymys: Mitä tietoja Nexgolfista löytyy?

Vastaus:

 1. Tietoja, jota te olette itse antaneet Green Card -suorituksen yhteydessä, hakiessanne Tarinagolf ry:n jäsenyyttä tai ostaessanne Tarinagolfin palveluja: nimi, osoite, sähköposti, puhelin jne.
 2. Tarinagolf on antanut teille tietoja, kuten jäsennumeron, mahdollisesti osakkeen numeron ja laittaa niistä, kuten muistakin käyttämistänne palveluista vuosittain teille laskuja. Nekin löydätte Nexgolf-järjestelmästä.
 3. Lisäksi tietoja kertyy Tarinagolf-yhteisön palvelujen käyttämisestä, kuten tasoituksen muutokset, peliaikojen varaus, kilpailutiedot, golfautojen- ja bägivaraston vuokraus jne.
 4. Jos olet ostanut erillisen Nexgolf Premium -palvelun, voit itse täyttää Nexgolfiin tarkempia tilastotietoja pelaamisestasi, kuten väylä- ja greeniosumat jne. Palvelua ostaessasi sinun tulee antaa erillinen suostumus Nexgolfissa näiden lisätietojen täydentämiseen. Nämä tiedot eivät näy seuroille, ellet niitä itse ole määritellyt avoimeksi, esim. seuran parhaat draivit osioon tms.

Lisätietoa löydät tietosuojaselosteesta, joka löytyy Tarinagolfin nettisivuilta, sekä kirjallisesti toimistosta.

Kysymys: Minä haluaisin nähdä, mitä tietoja juuri minusta on kerätty? Miten minun tulisi toimia?

Vastaus:

 1. Helpoimmin löydät tiedot kirjautumalla Nexgolf-järjestelmään omilla tunnuksillasi ja katsomalla sieltä etusivulta, sekä Oma Nexgolf -osiosta.
 2. Jos haluat kirjallisen listauksen sinua koskevista tiedoista
  1. Sinun tulee sopia tapaaminen toimitusjohtajan kanssa, jossa allekirjoitat kirjallisen selvityspyynnön.
  2. Tapaamiseen sinun tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, jotta voimme varmistua siitä, että listaamme oikealle henkilölle juuri häntä koskevat tiedot
  3. Saat tiedot kirjallisena kuukauden kuluttua toimistosta, jossa sinun tulee myös varautua todistamaan henkilöllisyytesi

Lisätietoja:

Osmo Ruuska
Toimitusjohtaja
Tarinagolf Oy
Toiminnanjohtaja
Tarinagolf ry
Puh. 040 553 4728