Vuoden tarinalainen on Jukka Koivisto ja uusi naiskapteeni Petra Ronkainen

Tarinagolf ry:n ja Oy:n syyskokoukset pidettiin 14.12.2021 Hotelli Puijonsarvessa.

Vuoden tarinalaiseksi valittiin Tarinan monitoimimies Jukka Koivisto

Valinnan suorittivat Tarinagolf ry:n puheenjohtaja Jouni Puranen ja Tarinagolf Oy:n puheenjohtaja Hannu Palsola.

 

Petra Ronkainen naiskapteeniksi

Uusi naiskapteeni Petra Ronkainen perheineen Tarinan rangella

Syyskokous valitsi yksimielisesti uudeksi naiskapteeniksi Petra Ronkaisen  ja naistoimikunnan vetäjäksi Minna Nykäsen, sekä Seppo Kiisken, joka tulee vetämään uutta ’yhteisöllisyys’ teema-aluetta.

Tarinagolf ry haluaa kiittää johtokunnassa vuoden vaihteessa toimikautensa päättäviä; naiskapteeni Sari Hoffrenia, naistoimikunnan vetäjää Oili Mönkköstä sekä perhetoiminnan vetäjää Heikki Savolaista ansiokkaasta työstä seuramme toiminnan edistämiseksi.

Yhtiön hallituksessa myös vaihtuvuutta

Tarinagolf Oy:n hallituksessa tapahtuu myös muutoksia, kun pitkäaikaiset jäsenet Seppo Rönkkö, Sirpa Karppi, Pasi Pitkänen sekä Mika Hämäläinen jäivät pois hallituksessa. Tarinagolf Oy haluaa kiittää kaikkia nyt pois jääviä hallituksen jäseniä, jotka antoivat erittäin arvokkaan panoksensa kenttäyhtiön taustalla juuri vaikeiden korona- ja jääpoltevuosien aikana. Lisäksi erityiskiitokset kuuluvat Sirpa Karpille uuden strategiaprosessin käynnistämisestä ja -vetämisestä yhteistyössä Talentreen kanssa.

Uuteen Tarinagolf Oy:n hallitukseen valittiin Hanna Huuskonen, Kari Miettinen, Hannu Palsola ja Tommi Riikonen, sekä seuran puheenjohtaja Jouni Puranen. Hallitus valitsee puheenjohtajan ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.

Jäsen- ja pelikausimaksut kaudelle 2022

Seuran jäsenmaksut säilyvät ennallaan; aikuiset 100€ ja juniorit 80€. Uutuutena myös opiskelijoiden jäsenmaksu on 80€  (toimittamalla jäljennöksen opiskelijakortista toimistoon).

Pelimaksut kaudelle 2022:

 • Osakepelioikeus  (vastike)  845 €
 • Aikuispelioikeus                 1 100 €
 • Opiskelijapelioikeus           400 €
 • Junioripelioikeus yli 16 v (2005-2001) 300 €
 • Junioripelioikeus alle 16 v (2006-2008) 200 €

Lapsiryhmä

 • Junioripelioikeus ns. lapsiryhmä (2009-) 0 €

Hallituksen kenttä- ja strategiakatsaus sai paljon kiitosta

Kenttäkonsultti Pirjo Hotti esitteli kokousväelle kolmivuotista kenttästrategiaa ja sen painopistealueita, sekä millaisia konkreettisia toimenpiteitä kentällä tehtiin kuluneen kauden aikana.

Kenttästrategian laatimisen lähtökohtina ovat olleet kentän kulumisen lisääntyminen, pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen, sekä selvitystyö kenttien nykytilanteesta.

Pitkällä aikavälillä parannetaan kenttien kuntoa pelillisesti eri vaiheittain osa-alueilla, kuten nurmialueet, esteet, reuna-alueet.

Ensimmäisellä kaudella painopiste oli viheriöissä, kenttätekniikassa ja kalustossa. Yksi suurimpia muutoksia on heinälaji vaihdos juurtonurmikasta rönsyrölliksi, joka on sekä kestävyydeltään, että pelattavuudeltaan nykyistä juurtonurmikkaa parempi. Se vaatii erilaista hoitoa, kuten mekaanisia toimenpiteitä jne. joka näkyy kesällä myös kentänhoidossa.

Selvitystyöt keskittyivät mm. kasvualustan ja rakennekerrosten koostumuksien, kastelun kattavuuden, varjoisuuden, että tautipaineen anaysointiin.

Kauden aikana rönsyrölli saatiin perustumaan osittain jopa yli odotusten ja lannoituksissa päästiin haluttuihin ravinnearvoihin. Vanhan Tarinan viheriöiden kasvualustat ovat ikäänsä nähden toimivat, vaikkakin varjoisuus osittain heikentää kasvua.

Tulevalla kaudella viheriötyöt jatkuvat

Heinälajeissa suositaan edelleen rönsyrölliä, viheriöiden mekaaninen tehohoito jatkuu jaksotetusti, täydennyskylvöjä ja katehiekoituksia tehdään tämän vuoden mallin mukaisesti. Kuppitestejä ja ravinneanalyysejä tehdään kastelun ja lannoituksen tarkentamisen tueksi, maan mikrobiologiaan panostetaan edelleen ja selvityksiä jatketaan.

Toisessa vaiheessa painopisteenä on väylien hoito

Mekaanisia hoitotöitä tehostetaan, tehdään täydennyskylvöjä, katehiekoitusta tullaan tekemään nykyistä enemmän. Lannoituksen suunnittelua varten muutamalta väylältä on jo otettu ravinneanalyysit syksyllä. Rikkakasvien torjuntaa tullaan tekemään alkukesästä. Kuppitestejä tullaan tekemään väylillä ja tarvittaessa sadetusjärjestelmään tehdään muutoksia. Lisäksi kasvualustaprofiilien selvitystyötä jatketaan.

Materiaali: Tarinagolf Oy syyskokous kentänhoidon tilannekatsaus 14122021.

Tarinagolf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Palsola toi esiin tulevan strategian painpistealueita

Uudistuvan strategian ja Tarinagolfin ydin on seura ja ihmiset sitä tekemässä. Me haluamme tarjota parasta vapaa-aikaa. Meidän ykköstuote on kenttä, johon halutaan panostaa entistä enemmän.

Kenttä on ykköstuote

Kuluneella kaudella kentän kehittämiseen käytettiin yli 17% enemmän resursseja kun aiemmin. Konreettisia toimenpiteitä ja tuloksia esiteltiin edellä olleessa Pirjo Hotin esityksessä. Jatkossa haluamme panostaa kenttään entistä enemmän ja se vaatii toimenpiteitä myös rahoituksen suhteen.

400 Uutta Tarinaa

Tarina toimii, kuten taloyhtiö. Osakkaat itse maksavat yhdessä siitä, että kokonaisuus toimii. Myös taloyhtiössä on määräajoin tehtävä saneerauksia – niin myös golfkentällä. Sen rahoitusmalli on löydettävä joko korottamalla maksuja tai hankkimalla maksajia lisää.

Tarinan tavoitteena on löytää lisää 400 kausipelioikeudella pelaavaa ja nostaa osakkeiden kokonaismäärä 1 500 osakkeeseen ja pelioikeuteen. Sen kenttämme käyttöaste vielä kestää.

Mitä se vaatii?

Me lisäämme näkyvyyttä, joka tarkoittaa enemmän markkinointia ja myyntiä. Toimintaan tuodaan entistä enemmän ammattimaisuutta ja luodaan Tarinalainen systeemi. Se tarkoittaa sekä palkatun henkilöstön, että erittäin arvokkaan talkootyön yhdistämistä siten, että emme ole henkilöriippuvaisia. Jos joku henkilö vaihtuu, systeemi säilyy ja varmistaa toiminnan. Me kehitämme talkootyön tärkeää osuutta edelleen.

Me panostamme kentänhoitoon ja teemme tarvittavat investoinnit, niin kenttiin, kuin laitteisiin. Me parannamme taloutta ja nostamme tulot riittävälle tasolle, jotta vaadittavat toimenpiteet voidaan tehdä.

Me haluamme nuoret vahvasti vaikuttamaan Tarinan toimintaan ja kehittämään sitä. Nuoret ovat vaativia asiakkaita. Meidän palvelumme on oltava sillä tasolla, että se kiinnostaa myös nuoria. Ainut tie siihen on, että me haluamme olla parhaita – tekijöinä ja tunnelman luojina.

Tarinalaisuus vaatii asennetta olla oikealla tavalla ylpeä tarinalainen. Yhteisöllisyys on tarinalaisuuden ydin.

Osakeanti

400 Uutta Tarinaa vaatii lisää osakkeita (ei vastikepakkoa). C-osakkeita on nyt ulkona 1.096 ja yhtiöjärjestyksen maksimi 1.896 osaketta.

Vaihtoehtoina on

 • lisätä C-osakkeita nykyisen yhtiöjärjestyksen puitteissa
 • splitata nykyiset C-osakkeet (1 -> 2)
 • perustaa uusi D-osakesarja, jossa on halvempi vastike, huonommat oikeudet kuin C-osakkeella, mutta ei äänioikeutta
Puheenjohtajan keskustelun avaus

Puheenjohtajan ehdotus on käynnistää osakeanti ja lisätä C-osakkeiden määrää enintään 1.500 kappaleeseen. Tarjoamme osakkeita kaikille halukkaille. Käynnistämme aktiivisen markkinointi ja myyntityön.

Osakasoikeuksilla keskeinen merkitys, että onnistumme.

Osakeanti mahdollistaa kertaluontoisen investointipanostuksen kenttään ja muihin kohteisiin.

Tämä ehdotus on siis keskustelun avaus ja osakeannista tulee tarkempaa informaatiota alkuvuodesta.

Esitysmateriaali: Puheenjohtajan strategiakatsaus syyskokous 14122021

Seuran kokouksen päätteeksi jaettiin stipendit

AK-stipendit

 • Anton Seppälä
 • Benjamin Korhonen
 • Jiri Jyrkivaara
 • Kaapo Venäläinen
 • Katariina Korhonen
 • Niklas Rutanen
 • Veikka Koistinen

Nuoriso- ja valmennustoimikunnan stipendit

 • Peppi Kejonen
 • Sampo Peltola

Puheenjohtajastipendit

 • Lauri Ruuska
 • Tero Peltola