Tarinan kokoukset viedään läpi 14.12.2020 poikkeusjärjestelyin

Tarinan kokoukset viedään läpi 14.12.2020 poikkeusjärjestelyin

 

Koronaviruksen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikuttavat Tarinagolf ry:n ja Tarinagolf Oy:n vuosi- ja yhtiökokousten järjestelyihin.

Uudet kokoontumisrajoitukset tulivat voimaan kokouskutsujen julkaisemisen jälkeen ja kokouksiin voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä.

Uusien kokoontumisrajoitusten takia Tarinagolf ry ja Tarinagolf Oy joutuvat varautumaan siihen, että kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat kokousten järjestelyjä ja pahimmassa tapauksessa vaarantavat niiden pitämisen.

Kaikki kokoukset on kuitenkin saatava pidettyä, jotta yhteisöjen toiminta voi jatkua hallitusti. Tämän vuoksi Tarinagolf ry on päättänyt järjestää 14.12.2020 pidettävät vuosi- ja yhtiökokoukset osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi väliaikaisesta poikkeamista annetun lain (2.10.2020/677) (”Koronalaki”) mahdollistamin erityisjärjestelyin.


Tarinagolf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Palsola taustoittaa kokousjärjestelyjä.

Poikkeusoloissa halukkaat saavat äänensä kuuluviin valtakirjojen avulla

Kokouksiin voi osallistua vain viranomaismääräysten sallimaan määrää (50) osanottajia, jonka vuoksi seuran Tarinagolf ry:n johtokunta on 4.12.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt poikkeuslain 4§ mukaisesti ottaa seuran syys- ja kevätkokouksissa 2020 valtakirjamenettelyn käyttöön. Näin poikkeusoloissa kaikki halukkaat saavat äänensä kuuluviin valtakirjojen avulla, vaikka eivät osallistu itse kokoukseen.

 • Katso tarkempi info kohdasta ”Miten kokoukset tullaan järjestämään”?

 

Yhtiökokouksessa seuran kanta ratkaisee

Tarinagolf Oy:n yhtiökokouksissa C- ja B-osakkeiden valtakirjolla ei ole käytännön merkitystä, koska Tarinagolf ry käyttää suurinta äänivaltaa (61% äänistä) yhtiössä. Lisäksi seuran johtokunta ilmoittaa etukäteen, miten sen valtuuttama henkilö aikoo äänestää kokouksissa.

Päätökset löytyvät oheisesta liitteestä: Tarinagolf ry päätösesitykset 14.12.2020 Tarinagolf Oy yhtiökokouksessa ja kokouskutsun materiaaleista.

 

Toimitaan vastuullisesti, jotta kokoukset saadaan pidettyä

Lisäksi Tarinagolf ry:n johtokunta ja Tarinagolf Oy:n hallitus toivovat, että varmistaaksemme kokouksen onnistumisen kokoontumisrajoitusten sallimissa rajoissa, kaikki paikalle saapuvat ilmoittautuvat etukäteen Nexgolfissa 11.12.2020 klo 12.00 mennessä!

Jos kokouksiin tulee paikalle enemmän kuin kokoontumisrajoitusten sallima määrä osallistujia, niin kokoukset joudutaan keskeyttämään.


Tarkempi info, miten kokoukset tullaan järjestämään?

 

Tarinagolf ry:n kevät- ja syyskokoukset

Tarinagolf ry:n johtokunta on 4.12.2020 ylimääräisessä johtokunnan kokouksessa päättänyt sallia 14.12.2020 pidettäviin varsinaiseen kevät- ja syyskokoukseen osallistumisen myös valtakirjan välityksellä. Normaalioloissa Tarinagolf ry:n säännöt eivät tätä salli, mutta Koronalain 4 § antaa johtokunnalle mahdollisuuden tämän menettelyn käyttöön.

Johtokunta toivoo ja pitää erittäin tärkeänä sitä, että valtakirjat keskitetään harvoille henkilöille, jotta kokouksen osallistujamäärä ei ylitä kokouksen ajankohdan mukaisia rajoituksia. Jos et voi nimetä itse asiamiestä, niin ota yhteys Tarinagolf ry:n toiminnanjohtajaan Osmo Ruuska (puh. 040 553 4728; osmo.ruuska(a)tarinagolf2022.wp.dev01.ahooy.fi), joka voi auttaa asiamiehen löytämisessä.

 

Ohessa valtakirjamalli ja tässä siihen liittyviä ohjeita:
 1. Valtakirjojen merkitys kasvaa, jos kokoontumisrajoitukset tiukkenevat. Siksi valtakirjan siirto (määräämänsä) on laitettu valmiiksi.
 2. Valtuutuksen voi perua, eli jos kokoukseen osallistuminen on mahdollista, niin valtakirjan voi peruuttaa. Valtakirjan voi ennen kokousta peruuttaa muutoinkin ilman mitään syytä.
 3. Asiamiehelle voi antaa ohjeita kokousta varten.
 4. Asiamiestä koskee 10 %:n äänileikkuri (jos tämä toteutuu, niin olisi hyvä, jos edustaisi vain yhtä näkemystä).
 5. Skannattu valtakirja riittää. Voi toimittaa  myös WhatsAppina, jos ei ole mahdollista sähköpostitse.

Valtakirjamalli Valtakirjamalli ry (word) ja Valtakirjamalli ry (pdf) – muodossa. (* Sivun alaosassa lisäohjeita tulleiden kysymysten perusteella)

 

Tarinagolf ry:n kokouksessa tehdään merkittäviä henkilövalintoja

Pidettävässä syyskokouksessa valitaan seuralle uusi puheenjohtaja, mieskapteeni ja kolme muuta johtokunnan jäsentä.

Normaaleissa oloissa jäsenet pääsevät kokouksessa kuulemaan ehdokkaiden esittelyt ja kysymään lisäkysymyksiä. Viranomaisten antamat kokoontumisrajoitukset eivät mahdollista kaikkien halukkaiden saapumista kokoukseen, jonka vuoksi järjestämme mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kuulla ehdokkaiden vastaukset etukäteen mm. videon kautta.

Voit ehdottaa kysymyksiä ehdokkaille seuraavasti:

 1. kaikille ehdokkaille osoitettu kysymys
 2. tietylle henkilölle, esim. kapteeniehdokkaille asetettu kysymys.

Voit lähettää kysymykset sähköpostilla osoitteeseen: osmo.ruuska(a)tarinagolf2022.wp.dev01.ahooy.fi tiistaihin 9.12 klo 18 mennessä

Johtokuntaan kiinnostuksensa ilmaisseiden henkilöiden esittelyt löytyvät Tarinan www-sivuilta. Jos vielä haluat asettua ehdolle ja tulla mukaan esittelytilaisuuteen, ole yhteydessä toiminnanjohtaja Osmo Ruuskaan. Puh. 040 553 4728 tai osmo.ruuska(a)tarinagolf2022.wp.dev01.ahooy.fi. Sääntöjen mukaan ehdokkaita voi asettaa myös kokouksessa paikanpäällä.

 

Tarinagolf Oy:n kevät- ja syyskokoukset

Tarinagolf Oy:n hallituksen syyskokoukselle tekemässä esityksessä pelioikeuksien määrään, hinnastoon ei ole esitetty tehtäväksi muutoksia verrattuna vuoteen 2020. Peliohjesääntöön on tehty muutos kohtaan 6§, jossa osakkeenomistajan alennusta on korotettu 10%:ta 20%:iin, sekä pienempiä tarkentavia tekstimuutoksia, kuten vuosiluvut jne.

Tarinagolf ry on Tarinagolf Oy:n omistajista suurin ja edustaa yhtiökokouksissa 61 prosentin äänimäärää yhtiön kaikkien osakkeiden äänimärästä. Koska Tarinagolf Ry:llä on yli 50 % kaikkien Tarinagolf Oy:n osakkeiden äänivallasta, niin yllä olevat päätökset tulevat hyväksytyiksi riippumatta siitä, osallistuvatko muut osakkeenomistajat yhtiökokouksiin.

Tarinagolf ry on päättänyt osallistua yhtiökokoukseen ja ilmoittaa etukäteen millaiset päätökset se aikoo tehdä. Päätökset löytyvät oheisesta liitteestä. Tarinagolf ry päätösesitykset 14.12.2020 Tarinagolf Oy yhtiökokouksessa

 Lisätietoja kaikkiin ylläoleviin asioihin liittyen: Toimitusjohtaja / toiminnanjohtaja Osmo Ruuska


Kauden päättäjäiset peruttu

Kauden päättäjäiset jouduttiin myös Koronan vuoksi siirtämään.

Tämän vuoksi AK-stipendit, vuoden tarinalaisen julkistaminen ja mestareiden kukitukset siirtyvät ensivuoden puolelle. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 


 

Kysymykset ja vastaukset:

*Kysymys 7.12.2020 klo 17:30

”Ollaan tässä muutamien henkilöiden kanssa pohdittu miten tuo valtakirja syyskokoukseen pitäisi täyttää. Onko mahdollista saada täyttöohje, jos se tuollaisena oikeanlainen vai onko siinä asiat tuplasti kahdella eriversiolla.”

Vastaus:

Työkaluista:

 1. Valtakirja on tehty kahtena versiona eri työkalulla täytettäväksi
  • Jos valtakirjan haluaa täyttää koneellisesti voit käyttää wordiä
  • Jos käytössä ei ole wordiä, voit tulostaa pdf:n, joka aukeaa yleensä kaikilla koneilla.

 

Itse valtakirjasta:

Ensimmäinen osa tarkoittaa suoraa valtakirjaa/valtuutusta jollekin henkilölle.

********

VALTAKIRJA

Täten valtuutan __________________ tai määräämänsä toimimaan asiamiehenäni

Tarinagolf ry:n 14.12.2020 pidettävissä varsinaisessa kevätkokouksessa ja

varsinaisessa syyskokouksessa ja käyttämään äänioikeuttani kyseissä kokouksissa.

Kuopiossa/Siilinjärvellä . .2020

____________________________(nimi ja nimen selvennys)

********

Toisen osan käyttö tulee käyttöön esim. tilanteessa, jossa viranomaismääräyksestä tilaisuuteen tulee yllättäen uusia osallistujarajoitteita ja kaikki, joille valtakirjat on kirjoitettu eivät voisikaan enää rajoitteiden vuoksi osallistua ja valtakirjat joudutaan ns. ”tiivistämään” vielä harvemmille henkilöille.

Tällöin ensimmäinen, jolle valtakirja alun perin kirjoitettiin (alkuperäinen valtuutettu), voi vielä kerran valtuuttaa sen eteenpäin seuraavalle henkilölle (asiamies) – että viranomaisten edellyttämä henkilörajoite ei täyty ja kokous saadaan vietyä läpi.

********

Määrään ___________________ toimimaan tämän valtakirjan tarkoittamana asiamiehenä.

Kuopiossa/Siilinjärvellä . .2020

__________________________ (alkuperäinen valtuutettu)

********