Kirje Tarinagolf Oy:n osakkeenomistajille

Koronavirus, COVID-19, asettaa yhteiskunnalle ja Tarinagolfille todellisen haasteen, jonka laajuutta emme voineet aavistaa etukäteen. Sinulla Tarinagolf Oy:n osakkeenomistajana on mahdollisuus vaikuttaa koko Tarinayhteisön tulevaisuuteen; lasten, nuorten ja kaikkien ikäluokkien golfharrastusmahdollisuuksien säilyttämiseen sekä omaan golftulevaisuuteesi. Mahdollisuus jatkaa hyvää TARINAA.

Tarinagolf Oy:n hallitus ja Tarinagolf ry:n johtokunta toivovat, että osakkeenomistajat kantavat tänä vaikeana aikana vastuuta omasta yhtiöstään maksamalla pelioikeusvastikkeen joko itse tai vuokraamalla osakkeen. Nyt on kysymys yhteisöllisyydestä ja kokonaisuudesta huolehtimisesta.

Golfkauden avaus lähestyy

Miten kentät ovat talvehtineet? Milloin ne avataan? Missä kunnossa? Tyypillisiä kevään kysymyksiä golfareille. Leudon ja vähälumisen talven jälkeen näyttää siltä, että kenttämme voitaisiin avata ennätysaikaisin. Teemme tällä hetkellä töitä tämän arvion mukaisesti. Näyttää siis hyvältä, jos säät jatkuvat suosiollisina.

 

Onko Tarinagolf koronavapaa vyöhyke

Koronavirus vaikuttaa kaikkien golfkenttien toimintaan. Siksi joudumme Tarinagolfissakin sopeuttamaan kaiken toimintamme oletukselle, että koronaviruksen leviämisriski on olemassa.

Vuoden 2020 pelaaminen ja pelioikeusvastike

Onko pelaaminen kesällä 2020 mahdollista – koko kesän, osittain vai pahimman skenaarion mukaan ei ollenkaan? Seuraamme tarkasti viranomaistiedotusta yhteistyössä Golfliiton ja olympiakomitean kanssa ja reagoimme tarpeen vaatiessa nopeasti tilanteen vaatimalla tavalla ja tasolla. Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksista pelaamiseen saadaan koko ajan. Käsityksemme mukaan kesällä 2020 pelataan golfia, mutta ainakin alkukaudesta pelaamiseen kohdistuu rajoituksia. Sen vuoksi olemme päättäneet seuraavaa:

 

 1. Jos pelaamista rajoitetaan, niin kausipelioikeuden käyttämisen 30.4.2020 mennessä vahvistaneilla on etuoikeus pelaamiseen. Sama etuoikeus on kausipelioikeudella pelaavilla junioreilla ja opiskelijoilla. Muille annetaan mahdollisuus pelaamiseen vain, jos kentillä on tilaa. Kaikki aikaisemmin käytössä olleet maksutavat hyväksytään.
 2. Jos pelaaminen kielletään kokonaan, niin vuoden 2020 pelioikeusvastike hyvitetään pelioikeusvastikkeessa täysimääräisesti kolmen seuraavan kauden aikana. Hyvitys on osakekohtainen.
 3. Jos pelaamista rajoitetaan osittain siten, että se estää pelaamisen pääosin, niin pelioikeusvastikkeesta hyvitetään 3 vuoden perioodilla kohtuulliseksi harkittava määrä.

Ks. myös Prime -kortti tiedote, jossa tarkemmin eduista!

 

Pelataanko Tarinassa vuonna 2021 ja sen jälkeen?

Aluksi on hyvä todeta Suomen golfliiton ohjeistus tilanteesta, jossa golfkenttä joudutaan sulkemaan, (Lähteet: USGA, GCSAA, BIGGA)

 1. Ilman hoitotoimenpiteitä kenttä menetetään ja sen uudelleen käyttöön ottaminen vie pitkän ajan, ääritapauksessa kentän nurmipinnat joudutaan rakentamaan uudelleen.
 2. Kenttää pitää siis hoitaa ja siitä tulee kuluja
 3. Kentällä on myös juoksevia kuluja, jotka tulevat maksuun joka tapauksessa

 

Leikkuita voidaan vähentää, mutta ne ovat välttämättömiä golfkentän nurmien ylläpitämiseksi, kasvunsääteitä voidaan käyttää kasvun hidastamiseksi ja leikkuukorkeuksia nostaa

 • Viheriöt 2-3 krt/vko
 • Tiit, väylät, esiviheriöt 1-2 krt/vko
 • Range, karheikot 2-3 krt/kk
 • Kastelua voidaan vähentää, mutta toiminta välttämätöntä – vaarana nurmien menettäminen
 • Lannoitukset – tarve normaalia pienempi, mutta välttämätöntä viheriöiden säilyttämiseksi
 • Kasvitautitilanteen hallinta ja torjunnat jne.

Tarinagolf Oy:ssä on eletty perinteisesti kustannustehokkaasti ”kädestä suuhun” – periaatteella, joten talouden puskureita ei ole. Kuluvan kauden osalta on arvioitavissa tai ainakin pelättävissä, että yhtiön tulonmuodostus ei ole normaali. Mainos- / sponsori-, kilpailu-, green fee-, uusien pelaajien maksut ja muut tavanomaisesta toiminnasta kertyvät tuotot ovat vaarassa. Vaikka kausi päästäisiin aloittamaan, niin mainitut tuotot jäänevät aikaisempaa alhaisemmiksi ja siis pahimmassa tapauksessa puuttumaan kokonaan, mistä aiheutuisi n. 700.000 euron tulonmenetys, mikä vastaa n. 50 % kaikista tuloista.

Pelioikeusvastikkeita on eräpäivään 31.3.2020 menneessä maksettu n. 350 000 euroa. Kiitämme luottamuksesta ja vastuunkannosta! Kauden 2019 pelioikeusvastikkeiden kokonaiskertymä oli n. 710.000 euroa, eli tähän mennessä on maksettu alle puolet pelioikeusvastikkeiden kokonaiskertymästä. Näin ollen tulolähteistä vaarassa tai ainakin uhan alla ovat myös osakkeenomistajien pelioikeusvastikkeet.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n 3-kohdan mukaan:

”C-sarjan osakkeen omistajalla on velvollisuus suorittaa yhtiölle pelioikeusvastiketta, jolla katetaan golfkentän kunnostamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia. Pelioikeusvastikkeella katettava osuus edellä mainituista kustannuksista vastaa C-sarjan osakkeen omistajilla olevaa osuutta pelioikeuksista. Pelioikeusvastikkeen määrä jakaantuu osakkaiden kesken heidän osakeomistuksensa suhteessa.”

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n 4-kohdan mukaan:

”C-sarjan osakkeisiin liittyy yksi pelioikeus osaketta kohden. Pelaava C-sarjan osakkeen omistaja on velvollinen suorittamaan yhtiölle pelioikeusvastiketta. Mikäli C-sarjan osakas ei käytä pelioikeutta, hän on velvollinen ilmoittamaan, kirjallisesti yhtiölle siitä vuosittain 30.4. mennessä, jonka jälkeen hän ei ole pelioikeusvastikevelvollinen ja yhtiöllä on oikeus vuokrata tällainen pelioikeus kolmannelle.”

Pelioikeusvastikkeen maksamisesta voi siis vapautua ilmoituksella. Vastikepakkoa ei ole!

Tarinagolf Oy on tehnyt laskelman huonoimman vaihtoehdon – kenttä ei avata lainkaan – mukaisista kustannuksista. Kaikki toiminnot suljetaan ja henkilöstö lomautetaan, vain minimikentänhoidon kannalta välttämätön henkilöstö jää töihin. Siis vain kentän välttämätön hoito turvataan. Kustannukset jo tehtyjen lannoite, siemen ym. hankintojen ja minimitason kentänhoidon, sekä kiinteiden kulujen osalta ovat arviolta 730.000 euroa, eli 50 % normaalista liikevaihdosta. Jos kenttää ei hoideta, niin sen uudelleen kuntoon saattaminen on erittäin kallista ja aikaa vievää, kuten edellä oleva golfliiton ohjeistus osoittaa. Pelaamisen alhaisemman kentänhoidon tasolla ja nykyisen turvaohjeistuksen mukaisin varotoimenpitein mahdollistaa 900 000 euron kustannusrakenne (65 % normaalista liikevaihdosta), jota pidämme tällä hetkellä talousarvion pohjana.

Edellä esitetty tarkoittaa, että pelioikeusvastiketulot ovat välttämättömiä riippumatta siitä pelataanko vai ei. Ilman vuoden 2020 pelioikeusvastikkeiden normaalikertymää olemme taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Varmaan selviämme jotenkin, mutta vaikutus pelioikeusvastikkeen hintaan tulevaisuudessa on merkittävä.

 

Miksi minun kannattaa maksaa pelioikeusvastike?

Kysymys on hyvä ja oikea. Golfyhteisössä osakkeenomistajan asemaa ei pidä tarkastella voitontavoittelun näkökulmasta vaan samasta näkökulmasta kuin esim. asunto-osakkeen omistajan. Miten voin pelata / asua, haluanko säilyttää omistuksen arvon pitämällä huolta yhtiöstä, mitä tapahtuu, jos yhtiön kentät / asunto tuhoutuu ja se pitää rakentaa uudestaan jne.?

Onko minulla vara maksaa pelioikeusvastike? Tämä on ensimmäinen kysymys, jonka osakkeenomistaja voi näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa kysyä itseltään. Jos vastaus kysymykseen rehellisen pohdinnan jälkeen myönteinen, niin osakkeenomistaja voi kysyä itseltään seuraavia Tarinagolfiin liittyviä kysymyksiä:

 1. onko golfyhteisömme säilyttämisen arvoinen?
 2. voinko omalta osaltani vaikuttaa asiaan?
 3. haluanko turvata osakasasemaan perustuvan edullisemman pelaamisen jatkossa?
 4. haluanko säilyttää osakkeen vuokrausmahdollisuuden, jos en itse pelaa?
 5. haluanko säilyttää osakkeen arvon?
 6. haluanko mahdollistaa golfiin liittyvien hyvien asioiden toteutumisen kaikissa ikäryhmissä?
 7. monia muita itselleen tärkeitä kysymyksiä.

Toivottavasti löydät riittävästi syitä pelioikeusvastikkeen maksamiselle ja Tarinagolfin tulevaisuuden turvaamiselle. Ota huomion myös kauden 2020 pelioikeusvastikkeiden mahdolliset hyvitykset, jos pelaaminen estyy.

Tarinagolf Oy:n hallitus ry:n johtokunta ponnistelevat vaikeasta tilanteesta selviämisen puolesta. Ilman osakkeenomistajien myötävaikutusta ja panostusta emme pärjää ilman merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Lopuksi

Kyllä me tästä selviämme. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä on selviytymisen hinta. Sitoudu pelaamiseen 30.4.2020 mennessä ja jatka hyvää TARINAA!

KIITOS!

TARINAGOLF OY:N HALLITUS

TARINAGOLF RY:N JOHTOKUNTA

Kommentoi

Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.